Mercartes 2008

Els propers dies 19, 20 i 21 de novembre es celebra, a Sevilla, Mercartes 2008, un mercat de les arts escèniques espanyoles que es caracteritza precisament per ser lo que diu que és: No és un festival encobert, ja que no hi ha actuacions d’espectacles, sinó que és un vertader mercat a on els components del sector de les arts escèniques (companyies, productors, representants, empreses tècniques, institucions públiques, programadors, etc.) hi van per intercanviar contactes, informació i intentar fer negoci, o sigui, comprar i vendre projectes, espectacles, etc.

En aquesta edició nosaltres, Té a tres, estarem presents, gràcies a l’ajuda en transport, allotjament i presència en l’estand institucional d’Illes Balears, per part de la Delegació d’Arts Escèniques del Departament de Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear.

Allà esperam entrar en contacte amb programadors culturals i, qui sap si amb un possible representant, per tal de veure d’expandir la nostra feina per zones geogràfiques que, fins ara, són difícilment assumibles des d’aquí per una companyia petita, com la nostra. Esperam tenir sort en les negociacions.

This entry was posted in Ferias, Té a tres and tagged , , , , . Bookmark the permalink.