Activitats teatrals educatives/Actividades teatrales educativas/Theatrical educational activities

[:CA]Arriba setembre i comença el nou curs escolar 2019/2020. Ja saps que la nostra companyia, a més de l’activitat purament teatral, fa també activitats teatrals per al món educatiu i per a altres col·lectius, a on combina temes històrics, mediambientals i socials amb el clown teatral.
Hem pensat que aquesta informació també et pot interessar o coneixes a qualcú que li interessi.
Ah! I si la trobes interessant, pots ajudar-nos a fer-ne difusió?
Si piques la imatge, accediràs a la informació detallada de totes les activitats.

Gràcies!! 😚😋

Oferta teatral educativa 2019/2020

[:ES]Llega septiembre y empieza el nuevo curso escolar 2019/2020. Ya sabes que nuestra compañía, además de la actividad puramente teatral, hace también actividades teatrales para el mundo educativo y para otros colectivos, donde combina temas históricos, medioambientales y sociales con el clown teatral.
Hemos pensado que esta información también te puede interesar o conoces a alguien que le interese.
Ah! Y si la encuentras interesante, ¿puedes ayudarnos a hacer difusión?
Si pinchas en la imagen, accederás a la información detallada (en catalán) de todas las actividades.

¡¡Gracias!! 😚😋

Oferta teatral educativa 2019/2020

[:en]September arrives and the new 2019/2020 school course begins. You already know that our company, in addition to purely theatrical activity, also does theater activities for the educational world and for other groups, where it combines historical, environmental and social issues with the theater clown.
We have thought that this information may also interest you or you know someone who interests you.
Ah! And if you find it interesting, can you help us spread it?
If you click on the image, you will access the detailed information (in Catalan) of all activities.

Thank you!! 😚😋

Oferta teatral educativa 2019/2020

[:]

Scroll al inicio