Contarelles

La companyia Té a tres vos proposa un joc teatral per a públic familiar: Contarelles.
A partir de dos elements bàsics, com són ara el clown i el joc infantil de jugar a contar històries d’una manera improvisada, volem fer que les famílies participin en la creació d’una contarella que la pallassa, mitjançant la improvisació, jugarà a representar.

Això no és la representació d’una obra de teatre o un conte ja fets, sinó un joc teatral i didàctic que vol desenvolupar la capacitat d’inventiva que els nins ja tenen per naturalesa, a la vegada que es reforça la feina en grup, ja que el conte es crea entre tots. Tota la creació de la contarella anirà acompanyada amb la introducció en directe d’efectes sonors que reforcin la improvisació.

Aquest és un espectacle de petit format que es pot adaptar a teatres, centres culturals, biblioteques, escoles i domicilis particulars. Consultau amb la companyia per conèixer els requisits tècnics bàsics per a la seva representació.

Fitxa artística
Clown – Aina Moreno
Direcció – Joan Ll. Muñoz
Creació i dramatúrgia – Aina Moreno i Joan Ll. Muñoz – Té a tres
Sonorització – Joan Ll. Muñoz
Atrezzo – Té a tres
Vestuari – Té a tres
Il·luminació i efectes sonors en directe – Joan Ll. Muñoz
Gènere – Clown teatral
Idioma – Català, castellà i anglès
Duració – 60 minuts (aproximadament)
Públic – Públic familiar
Producció – Té a tres, S.C.

Dossier

La compañía Té a tres os propone un juego teatral para público familiar: Contarelles.

A partir de dos elementos básicos, como son el clown y el juego infantil de jugar a contar historias de una manera improvisada, queremos hacer que las familias  participen en la creación de una contarella (o o cuento) que la payasa, a través de  la improvisación, jugará a representar.

Esto no es la representación de una obra de teatro o un cuento ja hechos, sino un juego teatral y didáctico que quiere desarrollar la capacidad de inventiva que los niños ya tienen por naturaleza, a la vez que se refuerza el trabajo en grupo, ya que el cuento se crea entre todos. Toda la creación de la contarella irá acompañada con la introducción en directo de efectos sonoros que refuercen la improvisación.

Este es un espectáculo de pequeño formato que se puede adaptar a teatros, centros culturales, bibliotecas, escuelas y domicilios particulares. Consultad con la compañía para conocer los requisitos técnicos básicos para su representación.

Ficha artística

Clown – Aina Moreno

Dirección – Juan L. Muñoz

Creación y dramaturgia – Aina Moreno y Juan L. Muñoz – Té a tres

Sonorización – Juan L. Muñoz

Atrezzo – Té a tres

Vestuario – Té a tres

Iluminación y efectos sonoros en directo – Juan L. Muñoz

Género – Clown teatral

Idioma – Catalán, castellano y inglés

Duración – 60 minutos (aproximadamente)

Público – Público familiar

Producción – Té a tres, S.C.

Dossier

Té a tres company propose a dramatic play for family audiences: Contarelles.

From two basic elements, the clown and children’s play game of storytelling improvise, we want to inspire families in creating a contarella (a tale) that the clown, through improvisation, will play to represent.

This is not the performance of a play or story already done, but a theatrical and educational game that wants to develop the ability of inventiveness that children have naturally, and reinforcing teamwork because the story is created all together. The creation of the Contarella is helped by the introduction of live sound effects that enhance improvisation.

This is a show of small format that can be adapted to theaters, cultural centers, libraries, schools and private homes. Consult with the company to meet the basic technical requirements for representation.

Artistic cast

Clown – Aina Moreno

Direction – Juan L. Muñoz

Artistic creation – Aina Moreno y Juan L. Muñoz – Té a tres

Atrezzo – Té a tres

Costumes – Té a tres

Lighting and live sound effects – Juan L. Muñoz

Genre – Clown teatral

Language – Catalan, Spanish or English

Length – 60 minutos (aproximadamente)

Audience – Family audience

Production – Té a tres, S.C.

Dossier

Scroll al inicio