Nino i la poesia/Nino y la poesía/Nino and the poetry

Nino i la poesia

Nino és una pallassa a la que li agrada molt la poesia i, sobretot, dir poesies, encara que davant la gent li faci un poc de vergonya. Ella en sap molt, de recitar poesia; es podria dir que és la millor recitadora de poesia del món i, per això, vol que la gent l’escolti dir poesies…

Amb la intenció de dir unes quantes poesies i sense adonar-se’n, Nino anirà fent una anàlisi de les parts que conformen una poesia: la rima, el ritme, la prosòdia… I ja veurem si aconsegueix o no dir qualcuna! Encara que, com li agraden tant, no ens hauria d’estranyar que ho consegueixi. Nino encanta el públic amb les paraules en joc i amb el joc de les paraules.

Té a tres aprofita la comicitat pròpia d’una pallassa i el joc per a apropar la poesia als nins de totes les edats. D’una forma divertida, entretinguda i innocent el públic descobreix el gust per la poesia i aprèn què és. Volem que el públic senti la poesia com una cosa propera i és també per això que hem introduit petites poesies de caire popular per a exemplificar els diferents aspectes que es van explicant. Així doncs, amb una proposta teatral com Nino i la poesia l’espectador, a més de divertir-se, descobreix la relació de la poesia amb el ritme, les paraules, la música, el joc…


Fitxa artística:

Nino – Aina Moreno.
Dramatúrgia – Té a tres.
Direcció – Juan L. Muñoz.
Llum i so – Juan L. Muñoz.
Cartell – Victoria Contreras.
Públic – Familiar, a partir de 6 anys.
Espai – Espai interior (teatres, sales de conferències…).
Durada – Uns 50 minuts.
Idioma – Català.
Producció – Té a tres, S.C.

Dossier educatiu

Nino i la poesia

Nino es una payasa a la que le gusta mucho la poesía y, sobre todo, recitar poesías, aunque delante de la gente le da un poco de vergüenza. Ella sabe mucho de recitar poesía; se podría decir que es la mejor recitadora de poesía del mundo y, por eso, quiere que le gente le escuche recitar poesías…

Con la intención de recitar unas cuantas poesías, Nino, sin darse cuenta, irá haciendo un análisis de las partes que conforman una poesía: la rima, el ritmo, la prosodia… ¡y ya veremos si consigue o no decir alguna! aunque, como le gustan tanto, no nos tendría que extrañar que lo consiga. Nino encanta al público con las palabras en juego y con el juego de las palabras.

Té a tres aprovecha la comicidad propia de una payasa y el juego para acercar la poesía a los niños. De una forma divertida, entretenida e inocente, el público descubre el gusto por la poesía y aprende qué es. Queremos que el público sienta la poesía como una cosa cercana y es también por eso que hemos introducido pequeñas poesías de carácter popular para ejemplificar los diferentes aspectos que se van explicando. Así pues, con una propuesta teatral como Nino i la poesia el espectador, además de divertirse, descubre la relación de la poesía con el ritmo, las palabras, la música, el juego…

Ficha artística:

Nino – Aina Moreno.

Dramaturgia – Té a tres.

Dirección – Juan L. Muñoz.

Luz y sonido – Juan L. Muñoz.

Cartel – Victoria Contreras.

Público – Familiar, a partir de 6 años.

Espacio – Espacio interior (teatros, salas de conferencias…).

Duración – Unos 50 minutos.

Idioma – Catalán.

Producción – Té a tres, S.C.

Dossier educatiu

Nino i la poesia

Nino is a clown who loves poetry. She recites poems, although she is a little shy in public. She is very good at reciting; one could say that she is the best in the world doing that and that’s why she wants the people to listen to her…

With the intention of reciting some poems, Nino will analyse, without realising that, all the parts of a poem: the rhyme, the pace, text… And we’ll see whether she gets to do so or not! Although, since she likes poems so much, it wouldn’t be so strange that she gets it. Nino will enjoy and will make kids enjoy words and words games.

Nino i la poesia is a funny clown show for all ages, but it goes beyond that.

Té a tres takes advantage of the amusement of the clown and the poetic game to approach poetry to kids of all ages. In a funny, entertaining and naive way, the audience learns to enjoy poetry and what poetry is. We want the audience to feel poetry as something close and for that reason we’ve included little popular poems to use as examples of the different aspects that are explained. So, in Nino i la poesia, the audience, besides of having a good time, discovers the relationship between poetry and rythm, words, music, games…

Artistic Cast:

Nino – Aina Moreno.

Screenplay – Té a tres.

Direction – Juan L. Muñoz.

Light and sound – Juan L. Muñoz.

Poster – Victoria Contreras.

Audience – Family, from 6 years old.

Space – Indoor (theatres, conference halls…).

Length – About 50 minutes.

Language – Catalan.

Production – Té a tres, S.C.

Dossier educatiu

Scroll al inicio